Informácie

Naša materská škola začala písať svoju históriu v roku 1952. Svoju lásku a čas našim deťom denne odovzdáva 3 členný pedagogický kolektív vrátane pani riaditeľky. Materská škola ponúka rôzne možnosti pre všetky deti pre nadviazanie kolektívnych priateľstiev a získanie prvých poznatkov. Primárnym cieľom našej materskej školy je, aby každé dieťa absolvujúce predprimárne vzdelávanie získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen začiatok primárneho vzdelávania, ale dajú mu šancu v najvyššej miere využiť svoj potenciál.
Naša materská škola zabezpečuje inštitucionálne predprimárne vzdelávanie, ktoré predstavuje rovnocennú súčasť výchovno- vzdelávacej sústavy.
Každé dieťa má právo na kvalitné predprimárne inštitucionálne vzdelávanie bez ohľadu na sociálne postavenie rodiny.

Prevádzka MŠ

V našej materskej škole umožňujeme i poldenný pobyt. Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 do 15.56 hod. Súčasťou MŠ je i priestranná záhrada s dostatkom zelene, vybavená detským ihriskom, pieskoviskom a preliezkami. Umožňujeme deťom dostatočné rozvíjanie pohybových aktivít.

Poslanie MŠ

Vzájomnou spoluprácou a toleranciou vydobyť pre každé dieťa také prostredie, ktoré bude plné fantázie, vedomostí z nového poznania a úspechu.

Aktuality

Zápis do materkej školy

04. 05. 2017 - Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 11.5.2017. Na zápis si treba so sebou priniesť ...  >> čítaj viac

Školský rok 2016/2017

01. 07. 2016 - V školskom roku 2016/2017 nastúpia detičky do materskej školy 5. septembra 2016. Kolektív MŠ všetkým praje krásne prázdn...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Doprava 2016

Rozlúčka s MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 116
050 01 Revúca

Tel.: 058 / 44 33 221
E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 18
Počet pedagógov: 2