Aktuality

©kolský rok 2017/2018

01. 07. 2017 - V ąkolskom roku 2018/2019 nastúpia detičky do materskej ąkoly 3. septembra 2018. Kolektív M© vąetkým praje krásne prázdn...  >> čítaj viac

Zápis do materkej ąkoly

04. 05. 2017 - Zápis detí do materskej ąkoly pre ąkolský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 10.5.2018. Na zápis si treba so sebou prinies» ...  >> čítaj viac

>> vąetky aktuality

Fotogalérie

Deň mlieka

Sú»aľ ąarkanov z lega

Základné informácie

M© Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet ľiakov: 14
Počet pedagógov: 2