Vitajte

Vitajte na stránke materskej školy Muránska Dlhá Lúka. Sídlime v strede obce Muránska Dlhá Lúka

  • sme jednotriedna MŠ
  • zabezpečujeme stupeň predprimárneho vzdelávania detí od 2 do 6 rokov
  • náš kolektív tvoria 2 kvalifikovaní pedagógovia, 1 pedagogický asistent učiteľ a 1 nepedagogický zamestnanec
  • v edukačnom procese uplatňujeme prvky Environmentálnej výchovy
  • pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu- Hravé lienky, ktorý je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0

Aktuality

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Ale je nám hej!

Hravé lienky

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 116
050 01 Revúca

Tel.: 058 / 44 33 221
E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 23
Počet pedagógov: 2
Pedagogický asistent: 1