Rada MŠ

Rada školy pre Materskú školu v Muránskej Dlhéj Lúke bola ustanovená v zmysle zákona NR SRČ 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneniu niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za pedagogického zamestnanca: Mgr. Lenka Mrázová
Za nepedagogického zamestnanca: Zuzana Bombová
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Mgr. Adriana Kvetková
Delegovaný zástupca zriaďovateľa:
Za rodičov: Ivana Kvetková


Ďakujeme za obetavú prácu a zodpovedný prístup v uplynulom školskom roku.

Aktuality

Zápis do materkej školy

04. 05. 2017 - Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 11.5.2017. Na zápis si treba so sebou priniesť ...  >> čítaj viac

Školský rok 2016/2017

01. 07. 2016 - V školskom roku 2016/2017 nastúpia detičky do materskej školy 5. septembra 2016. Kolektív MŠ všetkým praje krásne prázdn...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Doprava 2016

Rozlúčka s MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 116
050 01 Revúca

Tel.: 058 / 44 33 221
E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 18
Počet pedagógov: 2